Skip to main content

Angajamente, indici și ratinguri

Securitas susține Pactul Global al ONU și suntem incluși în diverși indici și evaluări.

Angajamente

Pactul global al ONU
Securitas este semnatar al Pactului Global al Națiunilor Unite din 2015.

Prin încorporarea celor zece principii ale UNGC în strategiile, politicile și procedurile noastre, precum și prin concentrarea noastră pe o cultură a integrității, contribuim la protejarea atât a oamenilor, cât și a planetei. Aceste principii se bazează pe drepturile omului și ale muncii stabilite în Declarația Universală a Drepturilor Omului a Națiunilor Unite, în Declarația OIM privind principiile și drepturile fundamentale la locul de muncă și în Orientările OCDE pentru întreprinderile multinaționale.

Inițiativa privind obiectivele bazate pe știință

Inițiativa Science Based Targets (SBTi) este o colaborare între CDP (fostul Carbon Disclosure Project), World Resources Institute, Worldwide Fund for Nature și UN Global Compact. Obiectivele bazate pe știință oferă companiilor o cale clar definită de reducere a emisiilor în conformitate cu obiectivele Acordului de la Paris, adică continuarea eforturilor de limitare a încălzirii la 1,5°C peste nivelurile preindustriale.

Securitas AB a semnat scrisoarea de angajament pentru SBTi în iunie 2022 și va dezvolta și valida acum obiective pentru a reduce impactul climatic al Grupului. Securitas colaborează cu multe dintre cele mai importante companii din lume și este nerăbdătoare să continue să lucreze împreună cu clienții săi, precum și cu furnizorii, pentru a reduce emisiile și impactul climatic.

Liga Internațională de Securitate

Liga Internațională de Securitate este una dintre instituțiile centrale ale industriei de securitate.

Liga de Securitate este o asociație a organizațiilor de securitate privată din întreaga lume, reprezentate pe toate continentele, unde companiile membre pot face schimb de idei și experiențe.

Asociația joacă un rol esențial în definirea, stabilirea și menținerea celor mai înalte standarde etice și profesionale ale industriei securității private la nivel mondial, de exemplu, prin eforturile de a dezvolta și implementa reglementări pentru a îmbunătăți profesionalismul și calitatea serviciilor furnizate pe piața de securitate.

În calitate de membru al organizației, Securitas a adoptat și semnat Codul de conduită și etică al Ligii. Codul prezintă o abordare și un cadru unificat pentru conduită și etică.

Indicii

  • Upright Net Impact
  • FTSE4Good
  • STOXX Global ESG Leaders

Ratinguri

  • MSCI
  • Sustainalytics
  • EcoVadis
  • CDP